Valmierā atklāj Jauniešu ideju laboratoriju

Jauniešu ideju laboratorijai ir pieteikušies 13 jaunieši no Valmieras pilsētas un rajona. Atklāšanas svētkos piedalīsies arī projekta finansiālais atbalstītājs AB.LV Sabiedriskā labuma fonds, kā arī pārstāvji no Kopienu fondu kustības un Valmieras pilsētas pašvaldības.

Programmas mērķis – aicināt jauniešus līdzdarboties savu un draugu labo ideju realizēšanā. Laboratorija sastāvēs no trim “aktivitāšu blokiem”. Pirmkārt, jauniešu apmācības par tematiem, kas saistīti ar labdarību un ziedošanu, domubiedru piesaisti savu ideju realizēšanai, projektu rakstīšanu un konkursu rīkošanu. Otrkārt, jaunieši paši mācīsies piesaistīt līdzekļus no labvēļiem. Treškārt, laboratorijas dalībniekiem pašiem būs iespēja sagatavot projektu konkursu citiem Valmieras rajona jauniešiem, noteikt šā konkursa prioritātes un izvērtēt pieteikumus.

Jauniešu ideju laboratoriju organizē Valmieras novada fonds. VNF ir vietējās labdarības organizācija, kuras mērķis ir attīstīt mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas Valmieras rajonā un, piesaistot vietējos ziedojumus, nodrošināt vietējo ideju īstenošanu neatkarīgi no ārējiem finanšu resursiem. Doma par Jauniešu ideju laboratoriju ir aizgūta no citiem kopienu fondiem visā pasaulē (Krievija, ASV, Īrija, Lielbritānija, Slovākija), kur līdzīgi projekti veiksmīgi notiek jau vairākus gadus.