Papildina ar nodokli neapliekamo stipendiju sarakstu

Grozījumi paredz papildināt biedrību un nodibinājumu sarakstu ar biedrību “Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija”, kā arī ar trim nodibinājumiem:

• “AB.LV fonds”,

• “Rīgas Juridiskās augstskolas fonds”,

• “Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonds”.

Tāpat starptautisko izglītības un sadarbības programmu saraksts papildināts ar Austrijas Republikas stipendiju programmu un Korejas Republikas stipendiju programmu.

Atbilstoši likumam par IIN ar šo nodokli netiek apliktas stipendijas, kas izmaksātas no budžeta, MK apstiprināto biedrību un nodibinājumu līdzekļiem vai no starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem, kurās līdzdalību ir apstiprinājis MK.