Likvidēs nodibinājumu «Rīga 2014»

Nodibinājuma valde 28. jūlijā secināja, ka «Rīga 2014» mērķis ir sasniegts, un lēma par tā darbības izbeigšanu, lūdzot atļauju dibinātājam – Rīgas pašvaldībai.

Nodibinājums «Rīga 2014» tika reģistrēts 2011. gada maijā. To izveidoja Rīgas pašvaldība, lai nodrošinātu Rīgas kā 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumu sagatavošanu un norisi. Nodibinājums vadīja un koordinēja programmas veidošanā iesaistītos, nodrošināja komunikāciju kampaņu, izstrādāja un vadīja iedzīvotāju līdzdalības un brīvprātīgo programmas, kā arī īstenoja publiskā un privātā sektora sadarbības veicināšanu. Organizācijai tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Nodibinājumu vadīja Diāna Čivle.

Kā ziņots, «Rīga 2014» pasākumos piedalījās 12 000 dalībnieku no 100 kultūras iestādēm. Pasākumu organizēšana pulcēja 3700 brīvprātīgo. Tos apmeklēja vairāk nekā 1,5 miljoni interesentu. Savukārt 6,2 miljonus liela auditorija tika sasniegta, pateicoties televīzijas pārraidēm.

63% pasākumu «Rīga 2014» laikā bija bez maksas. Šajā laikā Latvijā par 18,9% pieauga tūristu skaits.

Kopīgais budžets «Rīga 2014» pasākumiem trīs gadu laikā – no 2012. līdz 2014. gadam – sasniedz 27 miljonus eiro. 45% finansējuma piešķīra valsts. Rīgas dome savukārt minēto trīs gadu laikā piešķīra 8,8 miljonus eiro «Rīga 2014» pasākumu īstenošanai.