Ceturtā daļa Latvijas uzņēmumu nodarbojas ar labdarību

51% uzņēmumu, kas nodarbojas ar labdarību, ziedo finanšu līdzekļus, bet 39% atbalsta ar produktiem vai pakalpojumiem. Populāra kļūst arī intelektuālā labdarība, apmaksājot darbinieku stundas, kas pavadītas sabiedriskā labuma darbā vai sniedzot intelektuālos resursus kā ziedojumu. 20% strādājušo nav informēti, vai darba devējs iesaistās labdarībā.

Aptauja liecina, ka 37% darbavietu labdarībā iesaista arī savus darbiniekus, kas lielākoties ziedojuši mantas uzņēmuma rīkotai labdarībai (44%) vai ziedojot savu laiku vai intelektuālos resursus sabiedriskā labuma darbiem (32%). 23% darbinieku iesaistās līdzekļu vākšanā labdarīgiem mērķiem.

«Pētījums uzrāda, ka uzņēmumu skaits Latvijā, kas iesaistās labdarībā, ir salīdzinoši mazāks nekā, piemēram, Rietumeiropas valstīs. Vienlaikus ir apsveicams, ka uzņēmumi diversificē līdzdalības formas labdarībā un ziedo ne tikai naudu vai preces, bet arī savu laiku un motivē darbiniekus iesaistīties labdarībā. Īpaši svarīgi tas ir laikā, kad pieaug cilvēku skaits, kuriem palīdzība ir vajadzīga. Mana pieredze liecina, ka darbinieki augsti novērtē darbavietu, kas velta līdzekļus labdarībai. Cilvēki labprāt iesaistās uzņēmuma veidotajās labdarības akcijās. Tā paralēli rodas vairāki labumi — tiek iegūts lielāks līdzekļu apjoms un kolektīvā vairojās pozitīvās, cilvēciskās emocijas,» norāda «AB.LV Sabiedriskā labuma fonda» priekšsēdētājs Mareks Indriksons.