Blondīņu asociācijas ziedotāji saņems nodokļu atlaides

Šodien Finanšu ministrijā (FM) notika kārtējā Sabiedriskā labuma komisijas sēde, kurā komisija atbalstīja sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu kopumā astoņām nevalstiskajām organizācijām. Tādējādi šogad Sabiedriskā labuma komisija atzinumu par šī statusa piešķiršanu ir sniegusi 144 organizācijām.

Komisijas atbalstu sabiedriskā labuma statusa piešķiršanai saņēma arī biedrības “Rīgas Ekonomikas Augstskolas Absolventu Asociācija”, “Rīgas politiski represēto biedrība”, “Helping hand”, “Vārti ģimenei”, “Plauksta”, “Render Effective Aid to Children, International”, kā arī nodibinājumam “Svētku fonds”.

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma statusu, NVO var piesaistīt ziedotājus, kuri tiesīgi izmantot likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides.

Grozījumi likumā “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” paredz, ka, sākot ar šā gada 20.oktobri, rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli turpmāk varēs samazināt par 85% no summām, kas ziedotas budžeta iestādēm, Latvijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkstēs pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Veiktie grozījumi neparedz izmaiņas nodokļu atvieglojumiem ziedotājiem – fiziskām personām, iedzīvotāja ienākuma nodokļa (IIN) maksātājiem, tādējādi paliks spēkā līdzšinējais IIN regulējums – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevarēs pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma.