Atbalsta centrs “Dardedze” turpinās darbību

Šo gadu laikā tika izveidots profesionālu speciālistu kolektīvs, būtiski papildināta materiāli tehniskā bāze un sakārtota palīdzības sniegšanas sistēma. Taču pērnā gada nogalē centra darbība tika apturēta, jo valsts izsludinātajā konkursā „Par tiesībām 2008.gadā sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām” Vidzemes reģionālais atbalsta centrs “Dardedze” neieguva tiesības sniegt valsts apmaksātus pakalpojumus vardarbībā cietušajiem bērniem. Valsts prasības par zemo pakalpojumu cenu sākotnēji piekrita nodrošināt tikai divas šādas iestādes.

„Kolektīvam jau bija zudušas cerības sekmīgi turpināt iesākto darbu, nācās samazināt darbinieku skaitu un domāt, kā eksistēt bez valsts finansējuma. Taču pēc vairākām nedēļām saņēmām informāciju, ka atkārtoti izsludināts konkurss par tiesībām sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām. Atkārtotajā konkursā Vidzemes reģionālais atbalsta centrs „Dardedze” bija viens no uzvarētājiem, tomēr jāatzīst, ka valsts piedāvātais finansējums par sniegtajiem pakalpojumiem nav adekvāts – konkursā uzvarēja tās iestādes, kuras piekrita savu pakalpojumu sniegt vislētāk,” stāsta Vidzemes reģionālā atbalsta centra “Dardedze” vadītāja Eva Sāre. Centra darbinieki atzīst, ka vairāk nekā divu mēnešu laikā izdzīvojuši ilgstošu pacietības pārbaudījumu – būt vai nebūt atbalsta centram Valmierā, daudz domājuši, kā piesaistīt finansiālos līdzekļus, lai varētu dotēt maz apmaksāto valsts pakalpojumu un noturēt līdzsvaru starp kvalitatīvu darbu.

„Beidzoties ilgstošām debatēm un pakalpojumu nepieciešamības izvērtēšanai, esam atsākuši darbību un noslēguši līgumu par valsts finansēto pakalpojumu sniegšanu Vidzemē. Atbalsta centra speciālisti ir apņēmības pilni strādāt radoši, sniedzot pakalpojumus mazajiem klientiem un viņu ģimenes locekļiem un meklējot trūkstošo finansējumu, lai pakalpojumu sniegšana būtu iespējama. Esam pateicīgi Valmieras pilsētas pašvaldībai, kas pauda gatavību nodrošināt Vidzemes reģionālā atbalsta centra “Dardedze” darbību arī tad, ja centrs nesaņemtu valsts finansējumu. Diemžēl nesakārtotās valsts politikas dēļ jau slēgta stacionārā nodaļa Talsu Sieviešu un bērnu krīžu centrā, nodibinājumā „Centrs Dardedze” Rīgā, bet klrīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” (Ventspils) tiek finansēts par Ventspils pašvaldības līdzekļiem,” saka Eva Sāre, piebilstot, ka šobrīd tiek kārtoti dokumenti, lai nodibinājumu varētu reģistrēt sabiedriskā labuma organizācijas statusā, kas dos iespēju piesaistīt vairāk atbalstītāju.

To, ka atbalsta centra darbība Valmierā un Vidzemē ir nepieciešama, apliecina apkopotā informācija par 2007.gadu. Pērn Vidzemes reģionālajā atbalsta centrā “Dardedze” valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēma 215 bērni un 12 pavadošās personas. Krīzes situācijā pērn centrā uzturējās 33 bērni un divas pavadošās personas. Liela daļa – 93 bērni – bija no Valmieras un rajona. Jāpiebilst, ka 2006.gadā centrā pakalpojumus saņēma 260 bērni. Eva Sāre skaidro, ka Vidzemes reģionālajā atbalsta centrā „Dardedze” nonāk bērni ar policijas vai bāriņtiesas starpniecību, ja tie cietuši vardarbību ģimenē vai nonākuši dzīvību vai veselību apdraudošā stāvoklī. Centrā nonāk arī sociālā dienesta redzeslokā esošie bērni. “Dardedzē” bērni, māmiņas un viņu ģimenes locekļi saņem atbalstu un palīdzību – ar katru individuālo gadījumu strādā sociālais darbinieks, kurš pēc vajadzības piesaista dažādus profesionāļus – psihologus, psihoterapeitu, psihiatru, juristu un medmāsu. Eva Sāre informē, ka centrā šogad turpinās Sabiedrības integrācijas fonda Eiropas Sociālā fonda granta shēmas „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” finansētais projekts „Atbalsts Vidzemes reģiona vardarbībā cietušām sievietēm”. Kopš 2006.gada oktobra projekta ietvaros palīdzību saņēmušas 67 sievietes, tajā skaitā 35 no Valmieras un Valmieras rajona, no Cēsu, Limbažu, Gulbenes, Alūksnes rajona, kā arī no Madonas, Rīgas, Aizkraukles, Valkas, Talsu, Saldus un Bauskas rajona. Šīs programmas laikā sievietes saņem psihologa, sociālo darbinieku un juristu konsultācijas, lai celtu pašvērtējumu un mazinātu vardarbības radītās sekas, gūst informāciju par aktualitātēm darba meklēšanā.

„Pārmaiņas, ko mūsu klientu dzīvē ienesis šis rehabilitācijas mēnesis, atkarīgas no daudziem apstākļiem – cik atvērtas palīdzībai bijušas pašas sievietes, kāda ir vide, kurā viņas atgriežas, vai būs cilvēki, kuri atbalstu sniegs turpmāk. Tomēr, uzzinot, ka kaut neliela daļa spējušas savu dzīvi virzīt citādāk, projekta komanda ir gandarīta par darba rezultātiem. Tāpēc, atsākot valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu vardarbībā cietušiem bērniem, atbalsta centra speciālisti aicina sociālos darbiniekus un bāriņtiesas līdz šā gada maijam izmantot iespēju arī vardarbībā cietušajām bērnu mātēm saņemt rehabilitācijas pakalpojumus,” informē Eva Sāre.

Tāpat darbu turpina arī pagājušā gadā sāktais Valmieras pilsētas pašvaldības un Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas finansētais Ģimeņu stiprināšanas programmas projekts „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Valmierā”. Projektā iesaistījušās 85 Valmieras ģimenes, kurās gan bērni, gan vecāki savas problēmas risinājuši ar projekta speciālistu palīdzību. Lai saņemtu bezmaksas psiholoģisko, juridisko vai speciālā pedagoga un logopēda palīdzību, kā arī sociālo darbinieku atbalstu un padomu, jūs varat doties uz Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālās palīdzības nodaļu ar lūgumu saņemt Ģimeņu stiprināšanas projekta speciālistu palīdzību vai vērsties Vidzemes reģionālajā atbalsta centrā “Dardedze” Raiņa ielā 9F, vai zvanīt projekta koordinatorei Agitai Dreiblatei pa tālruni 64220686 vai 29244687.

„Jācer, ka mūsu sniegtos pakalpojumus par nepieciešamiem atzīs ne tikai rajona speciālisti un sponsori, kuri snieguši mums ievērojamu atbalstu, bet arī atbildīgās valsts amatpersonas,” pauž Eva Sāre, sakot paldies visiem labvēļiem un atbalstītājiem – Valmieras pilsētas pašvaldībai, īpaši Inesim Boķim un Jānim Baikam, Valmieras rajona padomei un sadarbības partneriem Gīterslo (Vācija), kā arī sponsoriem LMT, īpaši Ivetai Elsei, SIA AGA un SIA ”Vidzemes metālserviss”. Sponsoru ziedotie līdzekļi tiks izmantoti materiālās bāzes uzlabošanai, remontiem un projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai. „Paldies arī uzņēmuma „Kantīne-B” īpašniecei Ivetai Bošai un visiem cilvēkiem, kuri ziedojuši drēbes un noderīgus priekšmetus centra materiālās bāzes uzlabošanai. Paldies sakām brīvprātīgajiem jauniešiem no Tautas partijas Valmieras nodaļas un Vidzemes augstskolas, kuri ir gaidīti ciemiņi, ar savām radošajām aktivitātēm bagātinot centra svētkus. Tāpat esam pateicīgi Latvijas Bērnu fondam, īpaši Andrim Bērziņam un visiem, kuri mūs gada nogalē atcerējās,” – tā Eva Sāre.